Przeglądy i pomiary parametrów transformatorów SN/nn

Utrzymywanie w czystości oraz regularna kontrola stanu transformatorów oraz pomieszczeń, w których one się znajdują zapobiega bardzo wielu kosztownym, a niekiedy niebezpiecznym awariom wynikającym bezpośrednio z zaniedbania w/w czynności.

W związku z powyższym oferujemy Państwu nasze usługi związane z konserwacją i diagnostyką stanu transformatorów SN/nn.

Zakres diagnostyki transformatorów jakiego możemy się podjąć jest następujący: pomiar rezystancji uziemienia, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uzwojeń, kontrola momentów dokręcenia połączeń śrubowych, kontrola poprawności działania zabezpieczeń gazowo-przepływowych Buchholza, kontrolne pomiary termowizyjne, jak również wszelkie analizy związane z jakością zasilania i parametrami obciążenia.

Inne pomiary możliwe są na podstawie indywidualnych ustaleń.

 

KOPPE Gola i Drobczyk Spółka Jawna ul. Cieszyńska 312 43-382 Bielsko-Biała tel./fax: 33 443 20 30