Baterie kondensatorów

Opisywane urządzenia nie tylko obniżają koszty ponoszone przez użytkowników energii elektrycznej w związku z przekroczeniem ustalonego w umowie współczynnika mocy, ale również optymalizują pracę sieci energetycznej odbiorcy. Aby mogły skutecznie spełniać te zadania, muszą być odpowiednio dobrane i sprawne.

Jest zjawiskiem normalnym, że zastosowane w baterii kondensatory z czasem „tracą” swoje parametry, szczególnie, jeżeli są użytkowane w niekorzystnych warunkach (występowanie wyższych harmonicznych w prądzie i napięciu, występowanie rezonansów, podwyższona temperatura). Działanie baterii, której kondensatory straciły parametry, może być nie tylko nieskuteczne, ale w niektórych przypadkach również niebezpieczne (np. zagrożenie pożarowe).

Dlatego te, jak i wiele innych argumentów natury również finansowej przemawiają za tym, aby dokonywać regularnych kontroli poprawności działania tych urządzeń. Przypominają o tym również producenci w instrukcjach obsługi.

Optymalny dobór baterii kondensatorów może być potwierdzony dzięki wykonaniu analizy parametrów zasilania w Państwa firmie, przeprowadzonej pod kątem poboru mocy biernej oraz zawartości wyższych harmonicznych. Ocenę stanu technicznego urządzenia możemy dokonać wykonując pomiary termowizyjne, jak również przeprowadzając szczegółowy przegląd.

W ramach przeglądów baterii kondensatorów wykonujemy następujące analizy:

  • - pomiar termowizyjny
  • - pomiar jakości zasilania na zaciskach baterii (zwłaszcza w przypadku braku ochrony dławikowej)
  • - oględziny wizualne i ewentualne czyszczenie
  • - kontrola poprawności dokręcenia przewodów na wszystkich aparatach w obwodach siłowych
  • - pomiar napięcia zasilającego, wraz z napięciami na wszystkich jednostkach kondensatorowych
  • - pomiar prądu poszczególnych faz baterii i ocena symetrii obciążenia
  • - kontrola poprawności dokręcenia przewodów na wszystkich aparatach w obwodach siłowych
  • - sprawdzenie ciągłości obwodów rozładowania
  • - kontrola równomiernego rozkładu pojemności na poszczególne fazy baterii
  • - pomiar pojemności urządzeń i porównanie z parametrami znamionowymi

Należy pamiętać o tym, że niesprawna bateria często jest przyczyną nie tylko naliczania kar przez Zakład Energetyczny, ale również prowadzi do poważnych awarii, takich jak np. podniesienie napięcia na transformatorze w wyniku przekompensowania. Zdarza się, że zlokalizowanie i wyeliminowanie wszelkich błędów jest bardzo proste, a jego koszt o wiele niższy od opłat za ponadnormatywny pobór mocy biernej. Właśnie z tego powodu polecamy naszym Klientom dbałość o odpowiedni stan techniczny posiadanych baterii kondensatorów, a także służymy im swoim fachowym doradztwem.

 

KOPPE Gola i Drobczyk Spółka Jawna ul. Cieszyńska 312 43-382 Bielsko-Biała tel./fax: 33 443 20 30