Pomiary termowizyjne w energetyce i budownictwie

Pomiary temperatury z wykorzystaniem termowizji polegają na pomiarze natężenia promieniowania cieplnego. Takie promieniowanie jest emitowane przez wszystkie ciała, które mają temperaturę wyższą do zera bezwzględnego.

Wyniki pomiarów przedstawia się na zdjęciach termowizyjnych (termogramach) – których analiza umożliwia wykrycie przyczyn wielu nieprawidłowości.

Pomiary wykonujemy kamerą o rozdzielczości termicznej 320x240 i czułości termicznej 0,08C.

Pomiary termowizyjne to bezinwazyjna i szybka metoda diagnostyki, pozwalająca zaobserwować o wiele więcej niż widać gołym okiem. Ma to ogromne znaczenie wszędzie tam gdzie prewencja pozwala zapewnić ciągłość procesów i bezawaryjną pracę ale nie mniejsze w budownictwie – w szczególności do oceny fachowości wykonania prac (głównie dociepleniowych, izolacyjnych oraz związanych z montażem okien i drzwi).

Niemal natychmiast identyfikujemy wszelkie niepokojące źródła ciepła (lub zimna) co pozwala podjąć odpowiednie środki zaradcze, zanim mały problem urośnie do poziomu awarii.

Pomiary wykonujemy kamerą o wysokiej rozdzielczości termicznej (320x240) - umożliwia to skuteczne rejestrowanie obiektów nawet znacznie oddalonych od pomiarowca oraz objęcie tego samego obszaru - mniejszą ilością termogramów (niż w przypadku bardzo popularnych kamer o rozdzielczości termicznej 160x120).

Rejestrowany jest w pełni radiometryczny obraz (rejestrowana jest temperatura każdego punktu objętego zdjęciem IR) o czułości termicznej 0,08C. Zakres rejestrowanych temperatur wynosi -10 do +250C. Dla każdego termogramu oznaczane są kursorami punkty o najwyższej i najniższej temperaturze, a dodatkowo, na życzenie klienta może zostać wykonany opis zdjęć, czy np. oznaczona różnica temperatur dla określonych punktów. Termogramy mogą zostać przedstawione jako przenikające się obrazy widzialne i podczerwone lub jako oddzielne obrazy widzialne i podczerwone, lub z wykorzystaniem funkcji PiP (obraz w obrazie). W trakcie wykonywania pomiarów kompensowana jest odbita temperatura otoczenia (co w niektórych przypadkach jest szczególnie istotne i wpływa na dokładność pomiarów).

Mamy również możliwość wykonania innych analiz zarejestrowanych termogramów, np. izotermy z różnicą temperatur czy profile termiczne X-Y. Na życzenie klienta, wykonać możemy również zestaw termogramów w zaprogramowanych odstępach czasu lub z reakcją na osiągnięcie określonej temperatury - w przypadku urządzeń elektrycznych taki pomiar można połączyć z rejestracją wartości przepływających prądów dla wszystkich harmonicznych - aby określić skutki cieplne wywołane np. w ciągu kilkugodzinnej obserwacji badanego obiektu.

Ze względu na to, że specjalizujemy się w branży elektrycznej i posiadamy do tego odpowiednią wiedzę i wyposażenie – możemy również zaproponować wykonanie próby grzania przekazanego przez Klienta elementu (czy aparatu), pod wpływem przepływającego prądu (wymuszamy w tym celu przepływ prądu do 2400A i rejestrujemy jego wartość z wykorzystaniem analizatora – a w zaprogramowanych interwałach czasowych, kamera rejestruje sekwencję termogramów).

 

KOPPE Gola i Drobczyk Spółka Jawna ul. Cieszyńska 312 43-382 Bielsko-Biała tel./fax: 33 443 20 30