Pomiary małych rezystancji

Skuteczną metodą oceny stanu połączeń elektrycznych w takich elementach jak np. mosty szynowe czy rozłączniki jest poza bezinwazyjną diagnostyką termowizyjną pomiar ich rezystancji.

Warunkiem koniecznym poprawnego i dokładnego wykonania takiego pomiaru jest przeprowadzenie go przy odpowiednio dużym prądzie stałym.

Nasza firma dysponuje sprzętem umożliwiającym pomiary przy prądzie do 100A DC.

Zachęcamy do współpracy wszędzie tam, gdzie wykonanie takiego pomiarów może być pomocne.

 

KOPPE Gola i Drobczyk Spółka Jawna ul. Cieszyńska 312 43-382 Bielsko-Biała tel./fax: 33 443 20 30