Instalacje elektryczne

Specjalnością firmy Koppe z Bielska Białej są instalacje elektryczne, wykonane zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i użytkowania. Nasze systemy to połączenie nowoczesności i estetyki, a jednocześnie pełnej niezawodności oraz łatwości w codziennej eksploatacji.

Naszym priorytetem jest jakość, o którą dbamy już na etapie przygotowania projektu. Zachowujemy również pełną staranność podczas montażu okablowania oraz osprzętu.

Wykonujemy kompleksowe sprawdzenia okresowe i odbiorcze instalacji elektrycznych i odgromowych dla odbiorców instytucjonalnych, zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.

Wykonujemy następujące badania i sprawdzenia:

 • - oględziny instalacji elektrycznych i odgromowych pod kątem bezpieczeństwa i spełnienia wymogów prawa
 • - pomiary ciągłości przewodów ochronnych i roboczych
 • - pomiary biegunowości i kolejności faz
 • - pomiary upływności (jeżeli takie występują)
 • - pomiary rezystancji uziemień i rezystywności gruntów (wykonujemy 4 metodami - w zależności od potrzeb)
 • - badanie instalacji odgromowych
 • - ocena skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania
 • - ocena skuteczności ochrony w obwodach z napędami falownikowymi
 • - pomiar impedancji pętli zwarcia (również pomiar wysokoprądowy małych wartości w pobliżu transformatorów)
 • - pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania RCD
 • - pomiary i obliczenia maksymalnych wartości napięć dotykowych na częściach przewodzących dostępnych i obcych
 • - pomiar rezystancji izolacji oraz występujących prądów upływu i odpowiednich współczynników absorbcji
 • - kontrola poprawności działania wyłączników różnicowo-prądowych
 

KOPPE Gola i Drobczyk Spółka Jawna ul. Cieszyńska 312 43-382 Bielsko-Biała tel./fax: 33 443 20 30