Kontrola bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych

Proponujemy Państwu nie tylko usługę badań bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, ale coś więcej - usługę nadzoru nad tym sprzętem.

Każde badane urządzenie jest rejestrowane w naszej bazie danych i obejmowane nadzorem. Rejestrowane są też wszystkie wykryte nieprawidłowości.

Na Państwa życzenie nasz system może informować Państwa z dowolnym wyprzedzeniem o nadchodzącym terminie kolejnych badań sprzętu.

Jesteśmy firmą mobilną, pracującą u klienta - dlatego od Państwa zależy, czy prześlecie sprzęt do badań do naszej siedziby czy my przyjedziemy do Państwa i wykonamy badania w zakładzie lub na placu budowy.

Podstawowe czynności jakie są wykonywane dla kontroli bezpieczeństwa sprzętu to: oględziny wizualne, pomiar rezystancji przewodu ochronnego prądem: 200mA, 10A , 25A (I klasa ochronności), pomiar rezystancji izolacji - trzy napięcia pomiarowe: 100V, 250V i 500V, pomiar zastępczego prądu upływu, pomiar prądu upływu PE, pomiar różnicowego prądu upływu, pomiar dotykowego prądu upływu, pomiar mocy (sprawdzenie biegu jałowego), pomiar poboru prądu, sprawdzenie rezystancji obwodu L-N.

 

KOPPE Gola i Drobczyk Spółka Jawna ul. Cieszyńska 312 43-382 Bielsko-Biała tel./fax: 33 443 20 30