Oszczędzanie energii

W ostatnich latach można było zaobserwować stopniowe uwalnianie rynku energii elektrycznej, dzięki czemu możliwe stało się obniżanie kosztów jej zakupu, wybierając najtańszego dostawcę. Trzeba jednak pamiętać, że różnice w cenach pomiędzy dostawcami nie są jednak znaczące i mogą prowadzić jedynie do symbolicznego obniżenia rachunków za prąd.

Nie oznacza to jednak, że nie możemy zrobić nic by płacić mniej.

U większości przemysłowych odbiorców możliwe jest bowiem wdrożenie różnych usprawnień, które wynikają z odpowiedniego wykorzystania infrastruktury, optymalnego doboru zapotrzebowania na energię czy też z właściwej kompensacji mocy biernej.

W przypadku w zasadzie każdego odbiorcy możliwe jest obniżenie rachunków za energię elektryczną na poziomie od 15 do nawet 25%! Wszelkie inwestycje, które zostały zrealizowane w celu osiągnięcia takich efektów zwracają się zazwyczaj po ok. 2 latach.

Aby określić punkty mogące wpłynąć na oszczędzanie energii elektrycznej, niezbędne jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej, dzięki któremu możliwe będzie wytypowanie zadań do natychmiastowej bądź rozłożonej w czasie realizacji.

Wykonamy dla Państwa tę pracę oraz weźmiemy odpowiedzialność za uzyskane dzięki niej oszczędności (w momencie gdy nasze wytyczne zostaną zrealizowane).

Audyt w zależności od Klienta może być złożony z kilku elementów. Zazwyczaj jest to połączenie specjalistycznych pomiarów, które wykonywane są w różnych rejonach zakładu (w tym pomiary termowizyjne, analiza obciążeń transformatorów i linii kablowych, pomiary poboru mocy biernej czy pomiary dysproporcji obciążenia poszczególnych faz) z inżynierską analizą stanu faktycznego (w tym optymalny wybór grupy taryfowej lub mocy zapotrzebowanej, a także właściwy wybór dostawcy energii i odpowiedniego zasilania napędów czy właściwy wybór oświetlenia).

Dzięki nam oszczędzanie energii może być bardzo proste.

 

Oświetlenie LED, Power Optimizer, Kompensacja mocy biernej, Kogeneracja, Zarządzanie i monitoring energii, Filtry wyższych harmonicznych, Wybór sprzedawcy/taryfy, Napędy falownikowe, Inne rozwiązania

 

 

KOPPE Gola i Drobczyk Spółka Jawna ul. Cieszyńska 312 43-382 Bielsko-Biała tel./fax: 33 443 20 30