Finansowanie

1. Finansowanie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Finansowanie inwestycji energooszczędnych, których celem jest nie tylko poprawa sytuacji finansowej gmin, ale również ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne wspierane jest przez instytucje rządowe. Obecnie realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  program SOWA, którego zadaniem jest wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie inwestycji w energooszczędne oświetlenie uliczne. W ramach programu gmina otrzymuje 45% bezzwrotnej dotacji, a pozostałą część inwestycji może sfinansować z kredytu na preferencyjnych warunkach.

Więcej informacji tutaj: SOWA

2. Finansowanie dla firm

Finansowanie nowych technologii i urządzeń obniżających zużycie energii lub wytwarzających energię dla Małych i Średnich Przedsiębiorst uzyskać można z programu PolSEFF.

Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona EURO za pośrednictwem uczestniczących w Programie instytucji finansowych (banków i instytucji leasingowych).

Wykonanie inwestycji finansowanej z programu PolSEFF jest premiowane 10% bonusem dla przedsiębiorcy po zakończeniu przedsięwzięcia.

Do finansowania z programu PolSEFF kwalifikowane są automatycznie wyroby znajdujące się na liście LEME.

Wszystkie oferowane przez nas produkty z zakresu oświetlenia energooszczędnego objęte są tym programem (znajdują się na tzw. liście LEME).

Więcej informacji tutaj: PolSEFF

 

KOPPE Gola i Drobczyk Spółka Jawna ul. Cieszyńska 312 43-382 Bielsko-Biała tel./fax: 33 443 20 30