Dobór i montaż filtrów wyższych harmonicznych

Wysoki poziom odkształceń przebiegów w sieci elektroenergetycznej (obecność wyższych harmonicznych prądu i napięcia)  wiąże się z występowaniem strat (które wydzielają się w postaci ciepła) czyli skutkuje wzrostem opłat za energię elektryczną. Ale to nie wszystko. Prowadzi również do wielu innych negatywnych skutków. Najważniejsze z nich to: nieprawidłowa praca wielu urządzeń, uszkodzenia i zniszczenia urządzeń liniowych, nieprawidłowa praca zabezpieczeń elektroenergetycznych, wyłączników różnicowoprądowych, urządzeń sterowania i regulacji. Częste są również przypadki uszkodzeń baterii kondensatorów, transformatorów czy silników indukcyjnych. Wyższe harmoniczne mogą stać się również przyczyną uszkodzenia przewodów,  a w szczególności przewodu neutralnego.

Większości tych negatywnych zjawisk można przeciwdziałać stosując odpowiednie filtry. Nasza firma świadczy usługi w zakresie doboru jak i montażu takich urządzeń.

 

KOPPE Gola i Drobczyk Spółka Jawna ul. Cieszyńska 312 43-382 Bielsko-Biała tel./fax: 33 443 20 30