Badanie zabezpieczeń/wyłączników

Kluczowymi elementami systemu elektroenergetycznego i instalacji elektrycznej są szeroko pojęte łączniki. Ich zadanie to nie tylko przełączenia manewrowe, ale również wyłączanie w stanach awaryjnych.

Aby mieć pewność, że wyłącznik zadziała zawsze wtedy kiedy powinien - należy regularnie kontrolować jego stan. Na państwa zlecenie możemy wykonać przeglądy wyłączników w opisanym zakresie:

  • Oględziny i testy funkcjonalne (działanie napędów silnikowych, cewek, wyzwalaczy nadprądowych również przez wymuszenie przepływu prądu po stronie pierwotnej do 2400A).
  • Pomiary rezystancji styków prądem do 100A DC (dające informacje o stopniu ich zużycia – oraz o przewidywanej ilości ciepła jakie wydzieli się na wyłączniku czy rozłączniku w trakcie pracy).
  • Pomiary czasów równoczesności załączania/wyłączania styków.
  • Pomiary rezystancji izolacji.

Dla wyłączników powietrznych i kompaktowych produkowanych przez firmę ABB możemy dodatkowo wykonać sprawdzenie dedykowanym testerem. Możemy również wykonać próby grzania przy określonym obciążeniu - a wyniki badania zarejestrować kamerą termowizyjną. Inne pomiary możliwe są na podstawie indywidualnych ustaleń.

 

KOPPE Gola i Drobczyk Spółka Jawna ul. Cieszyńska 312 43-382 Bielsko-Biała tel./fax: 33 443 20 30