Analiza parametrów zasilania i jakości energii elektrycznej

Wszelkie pomiary i analizy związane z: oceną jakości energii elektrycznej, wykrywaniem zaburzeń parametrów energii, pomiarem profilu mocy itp. wykonujemy analizatorem klasy A typu BLACK BOX 4500 produkcji firmy ELSPEC.

Jest to urządzenie, które zostało uznane za PRODUKT ROKU miesięcznika Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych w kategorii Elektryka/elektronika.

Ten rejestrator/analizator umożliwia ciągłą rejestrację wszystkich parametrów energii elektrycznej z częstotliwością nawet 1024 próbki na okres (rejestrowana jest wartość każdej próbki każdego parametru – bez uśrednień i pomijania czegokolwiek – bez konieczności rejestracji zdarzeniowej).

Rejestrowany jest również kształt przebiegu prądu i napięcia. Dzięki temu w trakcie naszych pomiarów nie umkną nam żadne zdarzenia w sieci elektrycznej – a jednocześnie jeżeli uzyskamy „czysty” obraz sieci mamy pewność, że niczego nie pominęliśmy.

Analiza jakości zasilania Istotnym elementem warunkującym poprawną pracę urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest jakość zasilania energią elektryczną.

Jest wiele przyczyn mających wpływ na pogorszenie jej parametrów, a do najbardziej istotnych należy wciąż rosnąca liczba odbiorników, które przy zasilaniu napięciem sinusoidalnym pobierają prąd odkształcony (odbiorniki nieliniowe). Szczególnie w przypadku odbiorców przemysłowych i handlowych straty spowodowane niedostateczną jakością energii elektrycznej (przerwy w produkcji, uszkodzenia urządzeń, migotanie światła, niepoprawna praca silników elektrycznych i wiele innych) mogą mieć istotny wpływ na opłacalność produkcji lub handlu.

Przyczyny zakłóceń parametrów energii elektrycznej, a w szczególności napięcia zasilającego mogą pojawiać się zarówno po stronie dostawcy energii (np. zwarcia w sieci, czynności łączeniowe, przerwy w zasilaniu) jak i po stronie odbiorcy energii (np. odbiorniki nieliniowe, brak odpowiedniej ochrony przeciwprzepięciowej). Prawie wszystkim problemom powodowanym przez pogorszenie jakości energii elektrycznej można zaradzić (np. poprzez stosowanie odpowiednio dobranych filtrów) – ale najpierw trzeba dotrzeć do ich źródła. Możliwe jest to dzięki rejestracji, a następnie analizie i interpretacji wyników.

Więcej informacji na temat sprzętu wykorzystywanego przez nas dla potrzeb rejestracji i analizy można znaleźć tutaj: LINK

Rozwiązywanie problemów z siecią zasilającą Wykorzystując najszybszy z dostępnych na rynku analizator BLACK BOX 4500 możemy poza oceną zgodności parametrów energii elektrycznej z obowiązującymi wymaganiami podjąć się znalezienia przyczyn dziwnych zachować urządzeń zasilanych z sieci – takich jak niespodziewane resety, nieuzasadnione wyzwalanie zabezpieczeń, przegrzewanie się czy awarie. Dokonując rejestracji parametrów napięcia 1024 i prądu 256 razy na każdy okres przebiegu – możemy jednoznacznie stwierdzić czy np. przyczyna wyzwalania zabezpieczenia leży w zdarzeniach występujących w sieci czy raczej jest po stronie wadliwego działania samego zabezpieczenia.

Badanie profilu mocy Częstym problemem odbiorców energii elektrycznej jest niemożliwość dotrzymania współczynnika mocy. Przekroczenie określonego w umowie tg fi skutkuje naliczeniem znaczących kar doliczanych przez dostawcę do rachunku za energię elektryczną. Kar tych można uniknąć stosując odpowiednie kompensatory (zwykle pojemnościowe, ale czasem również indukcyjne). Warunkiem koniecznym poprawnej i bezawaryjnej pracy tych kompensatorów jest ich odpowiedni dobór – nie tylko pod kątem mocy ale również odpowiedniego stopniowania i ochrony dławikowej (odfiltrowanie wyższych harmonicznych, odstrojenie od rezonansu). W teorii można dokonać doboru baterii na podstawie obliczeń czy rachunków za energię - jednak w praktyce niejednokrotnie spotkaliśmy się z błędami wynikającymi z takiego doboru. Swoim klientom oferujemy wykonanie odpowiednich pomiarów profilu mocy i zawartości wyższych harmonicznych, które zagwarantują, że bateria dobrana jest prawidłowo.

 

 

KOPPE Gola i Drobczyk Spółka Jawna ul. Cieszyńska 312 43-382 Bielsko-Biała tel./fax: 33 443 20 30